بستن پنجره

تعداد محصول: 8 موردفیلتر
XL2020AI


4
مجهز به پانل"19.5 Wide
وضوح تصویر 1600x900
كنتراست 10,000,000:1
زمان پاسخ دهی سریع پیكسل ها(2ms)
XL2220AIH


3
مجهز به پانل"21.5 Wide
وضوح تصویرFull HD)1920x1080)
كنتراست 12,000,000:1
زمان پاسخ دهی سریع پیكسل ها(2ms)
XL2020TMU


4
مجهز به پانل"Wide 19.5
وضوح تصویر 1600x900
كنتراست 10,000,000:1
زمان پاسخ‌دهی سریع پیكسل‌ها (2ms)
XL2020S


4
مجهز به پانل"19.5 Wide
وضوح تصویر 1600x900
كنتراست 10,000,000:1
زمان پاسخ دهی سریع پیكسل ها(2ms)
XL1920AI


4
مجهز به پانل"18.5 Wide
وضوح تصویر 1366x768
كنتراست 10,000,000:1
زمان پاسخ دهی سریع پیكسل ها(2ms)
XL1910S


4
مجهز به پانل"18.5 Wide
وضوح تصویر 1366x768
كنتراست 10,000,000:1
زمان پاسخ‌دهی سریع پیكسل‌ها(2ms)