تعداد محصول: 13 موردفیلتر
XHR-910S


5
ظرفیت كل: 610 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
كمپرسور اینورتر كم صدا با مصرف انرژی پایین
دارای پنل الكتریكی LED
XVR-491N


5
امكان تبدیل محفظه فریزر به یخچال
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
سیستم انجماد سریع
XVR-491


5
ظرفیت كل: 620 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
دارای پنل الكتریكی LED
سیستم نوفراست(بدون برفك)
XHR-B790D


5
ظرفیت كل: 520 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)
XVR-B703D


5
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
گردش هوای چند گانه
سیستم انجماد سریع
XVR-B702D


5
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
گردش هوای چند گانه
سیستم انجماد سریع