بستن پنجره

گروه کالا
تعداد محصول: 26 موردفیلتر
XVR-491N


4
ظرفیت كل (ناخالص): 620 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
امكان تبدیل محفظه فریزر به یخچال
سیستم نو فراست (بدون برفك)
XHR-910S


5
ظرفیت كل (ناخالص): 610 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
كمپرسور اینورتر كم صدا با مصرف انرژی پایین
دارای پنل الكتریكی LED
XVR-491


5
ظرفیت كل (ناخالص): 620 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
دارای پنل الكتریكی LED
سیستم نوفراست(بدون برفك)
XTR-486S


5
ظرفیت كل (ناخالص): 460 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
دارای پنل الكتریكی LED
XHR-T860D


5
ظرفیت كل (ناخالص): 560 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
دارای پنل الكتریكی LED
سیستم نوفراست(بدون برفك)
XHR-B790D


5
ظرفیت كل (ناخالص): 520 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)