بستن پنجره

گروه کالا
تعداد محصول: 32 موردفیلتر
XVR-491N


4
ظرفیت كل (ناخالص): 620 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
امكان تبدیل محفظه فریزر به یخچال
سیستم نو فراست (بدون برفك)
XHR-910S


5
ظرفیت كل (ناخالص): 610 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
كمپرسور اینورتر كم صدا با مصرف انرژی پایین
دارای پنل الكتریكی LED
XVR-491


5
ظرفیت كل (ناخالص): 620 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
دارای پنل الكتریكی LED
سیستم نوفراست(بدون برفك)
XLR-T860SD


5
ظرفیت كل (ناخالص): 635 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
گردش هوای چندگانه
XLR-T860WD


5
ظرفیت كل (ناخالص): 635 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
گردش هوای چندگانه
XTR-486S


5
ظرفیت كل (ناخالص): 460 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
دارای پنل الكتریكی LED