بستن پنجره

گروه کالا
گروه کالا:
یخچال فریزر
ماشین لباسشویی
تعداد محصول: 40 موردفیلتر
XF-D650S/XR-D650SD


4.5
ظرفیت كل (ناخالص): 757 لیتر
ظرفیت كل یخچال (ناخالص): 420 لیتر
ظرفیت كل فریزر (ناخالص): 337 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
XF-D600Si/XR-D600SDi


4
ظرفیت كل یخچال (ناخالص): 350 لیتر
ظرفیت كل فریزر (ناخالص): 325 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
موتور اینورتر
XF-D650W/XR-D650WD


4
ظرفیت كل (ناخالص): 757 لیتر
ظرفیت كل یخچال (ناخالص): 420 لیتر
ظرفیت كل فریزر (ناخالص): 337 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
XF-D600Wi/XR-D600WDi


5
ظرفیت كل (ناخالص): 675 لیتر
ظرفیت كل یخچال (ناخالص): 350 لیتر
ظرفیت كل فریزر (ناخالص): 325 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
XF-D600S/XR-D600SD


4
ظرفیت كل (ناخالص): 675 لیتر
ظرفیت كل یخچال (ناخالص): 350 لیتر
ظرفیت كل فریزر (ناخالص): 325 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
XVR-491N


4
ظرفیت كل (ناخالص): 620 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
امكان تبدیل محفظه فریزر به یخچال
سیستم نو فراست (بدون برفك)