بستن پنجره

گروه کالا
گروه کالا:
ماشین لباسشویی
تعداد محصول: 18 موردفیلتر
XTW-852SB


4.5
ظرفیت: 8.5 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
XTW-852B


4
ظرفیت: 8.5 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
XTW-720SB


4
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
XTW-720B


4
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
XTW-920S


5
ظرفیت: 8.5 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
مجهز به برنامه شسشوی اقتصادی
صفحه نمایش LED
XVW-840SBL


5
ظرفیت: 8 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
مجهز به موتور BLDC
صفحه نمایش LCD