لـذت شنیـدن پرقـدرت با سـیـسـتــم صـوتــی حـرفـه ای

Pure Sound ‌و اسپیکـر جلـو

دسترسی به دنیایی از اطلاعات و سرگرمی با سیستم عامل اندروید

زاویه دید بیشتر و تماشای تصاویر شفاف و بدون تیرگی از همه

زوایا با پنل IPS


گارانتی مادیران