چرا کانال‌های تلویزیون با تاخیر عوض می‌شوند؟

تلویزیون‌های جدید با گیرنده‌های دیجیتال نسبت به تلویزیون‌های قدیمی با گیرنده‌های آنالوگ، در زمان تعویض کانال با کمی تاخیر کار می‌کنند. اما دلیل این اتفاق چیست؟
در این ویدئو در مورد دلیل این تاخیر توضیح داده شده است تا در مورد آن بیشتر بدانیم.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  2 خیر  0