loader
تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی ایکس ویژن شامل ارسال و نصب رایگان می‌باشد

در صورتیکه یخچال سرمایش ندارد، باید چه اقدامی انجام دهیم؟

در صورت کم شدن سرمایش یخچال، لازم است مواردی را بررسی نمایید

دســتگاه در معــرض تابــش مســتقیم نــور خورشــید یــا در مجــاورت منبــع گرمــازا قرار نداشته باشد.

  • فاصله بین یخچال و دیوارهای اطراف کم نباشد. یخچال شما می‌بایست 10 سانتیمتر از قسمت عقب و 5 تا 10 سانتیمتر از دیوارهای طرفین فاصله داشته باشد تا گردش هوا در اطراف آن به درستی صورت گیرد.
  • ممکن است درب یخچال به مدت طولانی باز مانده باشد.
  • حجم مواد غدایی داخل یخچال زیاد و یا چیدمان مواد غذایی نامناسب باشد.
  • دمای دستگاه به درستی تنظیم نشده باشد. لطفا برای تنظیم دمای دستگاه به راهنمای تنظیم دمای یخچال فریزر ایکس ویژن مراجعه نمایید.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  30 خیر  51

کمک بیشتری لازم دارید؟

راه‌های دیگر را انتخاب کنید