چرا کمپرسور (موتور) یخچال یکسره کار میکند؟

در صورتی که دستگاه تازه راه‌ اندازی شده یا مدت زمان زیادی خاموش بوده باشد، افزایش مدت زمان کار کمپرسور طبیعی است. در غیر این صورت موارد زیر را بررسی نمایید.

  • فاصله یخچال از دیوار و سقف کم نباشد.
  • حجم مواد غذایی داخل یخچال زیاد نباشد.
  • درب دستگاه به خوبی بسته شده باشد.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  1 خیر  0