علت ایجاد سر و صدا در یخچال چیست؟

دلایل متعددی ممکن است باعث ایجاد سر و صدا در یخچال شود. بهتر است قبل از تماس با خدمات پس از فروش موارد زیر را بررسی و برطرف نمایید.

  • از تراز و ثابت بودن یخچال اطمینان حاصل نمایید.
  • فاصله دستگاه را از دیوارهای کناری و پشت چک کنید.
  • بدنه یخچال ممکن است با وسایل دیگر در تماس باشد.
آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  1 خیر  1