چرا وقتی درب دستگاه بسته است صدای آلارم شنیده می شود؟

شنیدن صدای آلارم یخچال وقتی درب آن بسته است، ممکن است به این دلیل باشد که درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد و یا به علت باز بودن درب برای مدت طولانی دمای داخل دستگاه افزایش یافته و آلارم به صدا در آمده باشد.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  3