علت چکه کردن آب از آبسردکن یخچال چیست؟

چنانچه مخزن آبسردکن به شکل صحیح در قسمت مربوطه قرار نگیرد، ممکن است از آبسردکن آب چکه کند.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  2