علت چکه کردن آب از آبسردکن یخچال چیست؟

چنانچه مخزن آبسردکن یخچال به شکل صحیح در قسمت مربوطه قرار نگیرد، ممکن است از آبسردکن آب چکه کند.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  3 خیر  1