چرا بعد از انتخاب برنامه، آب وارد ماشین لباسشویی نشده و دستگاه شروع به کار نمی کند؟

ممکن است یکی از موارد زیر اتفاق افتاده باشد:

  • شیر آب بسته است.
  • شلنگ ورودی پیچ خوردگی دارد.
  • فیلتر ورودی آب مسدود شده است.
  • ممکن است آب قطع شده باشد.
  • درب دستگاه کامل بسته نشده است.
  • پس از انتخاب برنامه دکمه Start/Pause فعال نشده است.
آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  1