چرا بعد از پایان شستشو مواد شوینده روی لباس باقی می ماند؟

ممکن است به دلیل استفاده بیش از حد مواد شوینده و یا انتخاب برنامه شستشوی نا مناسب، مقداری از کف و مواد شوینده روی لباس باقی بماند. در صورت بروز این مشکل می توانید از آبکشی مجددا استفاده نمایید.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  1 خیر  0