چرا با اینکه ماشین لباسشویی خاموش است، آب داخل درام جمع می شود؟

چنانچه آب زلال و تمیز باشد، نیاز به بررسی دستگاه توسط تکنسین مربوطه می باشد. آب کثیف و بد بو ناشی از برگشت آب از فاضلاب به دلیل گرفتگی فاضلاب و یا وضعیت نامناسب شلنگ تخلیه است.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  0