چرا بعد از پایان شستشو درب دستگاه باز نمی شود؟

چنانچه روند شستشو به صورت کامل انجام نشده باشد امکان باز شدن درب دستگاه وجود ندارد. پس از اتمام شستشو چند ثانیه منتظر بمانید تا قفل درب باز شود.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  2