چرا بعد از پایان شستشو مقداری نرم کننده در جاپودری باقی می ماند؟

در هنگام استفاده از نرم کننده موارد زیر را در نظر بگیرید:

  • نرم کننده را تا زیر خط MAX داخل جاپودری بریزید.
  • بهتر است نرم کننده را با آب رقیق کنید.
آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  0