چرا بدنه ماشین لباسشویی دستگاه برق دارد؟
loader

چرا بدنه ماشین لباسشویی دستگاه برق دارد؟

در چنین شرایطی ارت دستگاه را بررسی نمایید. در صورتی که پریز منزل شما ارت ندارد از یک متخصص برق برای انجام این کار کمک بگیرید.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  10 خیر  3