چطور برنامه های تلویزیون را روی USB ضبط کنیم؟

ابتدا باید یک حافظه خارجی بر روی درگاه USB تلویزیون نصب کرد، سپس با استفاده از دکمه REC بر روی کنترل تلویزیون برنامه مورد نظر را ضبط کنید.در پایان کار با فشردن دکمه STOP، ضبط برنامه پایان یافته و بر روی حافظه خارجی ذخیره می‌شود.
نکته: امکان ضبط برنامه تنها از محتوای پخش شده به وسیله گیرنده داخلی امکان پذیر است.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  2 خیر  3