تفاوت خروجی هدفون و خروجی صدا LINE OUT در چیست؟

تفاوت خروجی هدفون و خروجی صدا LINE OUT به قطع شدن صدای تلویزیون مربوط می‌شود. به این صورت که در هنگام استفاده از خروجی هدفون، صدای تلویزیون به صورت کامل قطع و صدا تنها در دستگاه هدفون پخش می‌شود. اما با استفاده از خروجی صدای LINE OUT می‌توانید صدای تلویزیون را در یک اسپیکر پخش کنید و هم زمان صدای تلویزیون را نیز داشته باشید.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  1 خیر  0