چگونه روی تلویزیون‌های ایکس ویژن (50/55XKU575) ریست فکتوری انجام دهیم؟

دکمه مشخص شده در تصویر بر روی ریموت کنترل را فشار دهید.
وارد تنظیمات شوید.
در منو دستگاه وارد ذخیره و بازیابی شده و برای دو بار پشت سر هم «تنظیمات کارخانه» را انتخاب کنید.
سپس پاک کردن همه را انتخاب کنید.
در صورت رمز 1234- 0000 وارد شود.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  1