چگونه روی تلویزیون ایکس ویژن (50/55XKU575) نرم افزار را حذف کنیم؟

دکمه مشخص شده در تصویر بر روی ریموت کنترل را فشار دهید.
وارد تنظیمات شوید.
سپس در منوی دستگاه وارد مدیریت برنامه‌ها شده، بر روی نرم افزاری که نصب شده OK را زده و آن را حذف کنید.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  1